Deprecated: Function session_register() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 69

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 70

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 71

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 77

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 78

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 79

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 80

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 82
V prípade požiaru volajte 112 alebo
0908 678 143
(tel. číslo platné len pre obec Kapušany)
O nás Novinky Historia DHZ Kniha návštev Odkazy Poradňa


Meno:


Heslo:


Deprecated: Function session_unregister() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/function.php on line 53

Deprecated: Function session_unregister() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/function.php on line 54

Deprecated: Function session_unregister() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/function.php on line 55

Deprecated: Function session_unregister() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/function.php on line 56

Deprecated: Function session_unregister() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/function.php on line 57

Deprecated: Function session_unregister() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/function.php on line 43

Deprecated: Function session_unregister() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/function.php on line 44

Deprecated: Function session_unregister() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/function.php on line 45

Deprecated: Function session_unregister() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/function.php on line 46

Obec Kapušany - DHZ Kapušany
Deprecated: Function split() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 114
09.05.2014
Deprecated: Function split() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 127
18:00

Obec Kapušany - DHZ Kapušany

POZVÁNKA

Dňa 11. mája 2014 - 13. ročník súťaže
„ O pohár starostu obce Kapušany
4. ročník O putovný pohár DHZ Kapušany“


v požiarnom športe družstiev mužov (žien) na futbalovom ihrisku TJ Kapušany.


Program:
10.00 – Prezentácia a inštruktáž veliteľov HD
10.30 – Slávnostný nástup a príhovor starostu obce
10.45 – Začiatok súťaže

Súťažná disciplína
1. požiarny útok s vodou na sklápacie terče (dva pokusy) bude vykonaný podľa starého alebo nového
Súťažného poriadku DPO SR. O výsledku rozhodne lepší čas v oboch pokusoch. Vykonanie požiarneho
útoku zo strojmi PS-12 .

2. Štafeta družstva - vykonanie disciplíny len v pracovnej alebo zásahovej obuvi.
Vykonávajú 6 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru. Po odštartovaní prvý člen vybavený prúdnicou
C, naskrutkuje sací kôš na savicu, ďalej prekoná bariéru, potom prekážky preskoč – podlez – preskoč a dobehne  na štartovaciu čiaru, kde odovzdá prúdnicu, druhému členovi. Ten uchopí hadicu C, od rozdeľovača vytvorí prvý prúd, hadicu pretiahne pod maketu koľajnice, napojenú prúdnicu odpojí, prekoná bariéru , potom prekážky preskoč – podlez – preskoč a dobehne na štartovaciu čiaru, kde odovzdá prúdnicu. Tretí člen postupuje ako druhý , od rozdeľovača vytvorí druhý prúd. Štvrtý člen pokračuje ako tretý a od rozdeľovača vytvorí tretí prúd. Piaty člen, premiestni pripravené vreca s pieskom na vyznačené miesto a pokračuje cez bariéru potom prekážky preskoč – podlez – preskoč a dobehne na štartovaciu čiaru, kde odovzdá prúdnicu. Šiesty člen, premiestni pripravený hasiaci pristroj na vyznačenú značku a pokračuje cez bariéru potom prekážky preskoč – podlez – preskoč a dobehne na štartovaciu čiaru ženské družstvá – z vriec prenášajú iba jedno, bariéru obchádzajú. 

Potrebné náradie: 3 ks hadica C, prúdnica C, savica a kôš, prilby

Hodnotenie- čas meraný od štartu po splnenie disciplíny posledným šiestym členom + trestné body za
nezapojenie alebo chybné zapojenie hadice, prúdnice, strata prúdnice, prilby, spadnutie hasiaceho pristroja,
nenaskrutkovanie sacieho koša, nepretiahnutie hadice pod koľajnice, neprekonanie bariéry a prekážok, chybné  odovzdanie prúdnice za kazdu jednu chybu... 5 sek., Prichystané bude náradie : rozdeľovač ,prechod z „B“ na „C“, hasiaci pristroj, vrecia s pieskom

Na stiahnutie: Obec Kapušany - DHZ Kapušany


Deprecated: Function split() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 114
26.11.2013
Deprecated: Function split() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 127
16:42

Vec: Predsedníctvo OV DPO v Prešove  dňa 13.9.2013 uznesením č. 48/2013 schválilo povyšenie členov a funkcionárov DPO:

P.č.

Meno a priezvisko

Členom DHZ od roku

Funkcia v DHZ

Do hodnosti

1.

 Juraj Gomboš

 2001 

 Veliteľ 

 Starší Zbormajster 

2.

 Martin Šustík

 2001

 Člen

 Mladší Zbormajster

3.

 Peter Husovský

 2001

 Tajomník

 Zbormajster

4.

 Matúš Glod

 2001

 Člen

 Zbormajster

5.

 Slavmoír Holinda

 2001

 Pokladník

 Zbormajster

6.

 Ján Kovalič

 2003

 Strojník

 Mladší Zbormajster

7.

 Marek Baláž

 2001

 Referent

 Starší Zbormajster 

8.

 Dominik Husovský

 2004

 Člen

 Mladší Zbormajster

9.

 Jakub Kubalík

 2009

 Člen

 Mladší Zbormajster

10.

 Marek Husovský

 2009

 Člen

 Mladší Zbormajster

11.

 Stano Pazdič

 2009

 Referent

 Mladší Zbormajster

12.

 Anton Raďak

 1991

 Člen

 Nadzbormajster

Na stiahnutie:

Povýšenie do hodnosti
Deprecated: Function split() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 114
07.07.2013
Deprecated: Function split() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 127
22:24

Dobrovoľný hasičský zbor Kapušany

 

         Kapušanoch                          06.07.2013        .         

V   ..................................  dňa  ..................................

Vec: Povýšenie do hodnosti..

 

P.č.

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Členom DHZ od roku

Funkcia v DHZ

Povýšene do hodnosti

1.

 Monika Husovská

 

 2009

 Člen

 Starší hasič

2.

 Monika Stankovičová

 

 2009

 Člen

 Starší hasič

3.

 Martina Grušková

 

 2009

 Člen

 Vrchný hasič

4.

 Dominika Olejňaková

 

 2009

 Člen

 Vrchný hasič

5.

 Viktória Dzuricová

 

 2010

 Člen

 Starší hasič

6.

 Simona Pacachová

 

 2008

 Člen

 Vrchný hasič

7.

 Anton Vydumský

 

 2004

 Člen

 Nadrotník

8.

 Martin Zborovian

 

 2008

 Člen

 Vrchný hasič

9.

 Adam Sirota

 

 2009

 Člen

 Vrchný hasič

10.

 Marek Seman

 

 2009

 Člen

 Vrchný hasič

11.

 Samuel Szanto

 

 2009

 Člen

 Vrchný hasič

 


                                                                                                                                    06.07.2013

Povýšenie bolo prejednané vo výbore DHZ dňa         ...............................................................

Na stiahnutie: Povýšenie do hodnosti

Poharovká 2013
Deprecated: Function split() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 114
15.05.2013
Deprecated: Function split() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 127
20:19

Obec Kapušany - DHZ Kapušany

POZVÁNKA

 

Dňa 26. mája 2013 12. ročník súťaže

„ O pohár starostu obce Kapušany

3. ročník O putovný pohár DHZ Kapušany

a 90 výročie založenia DHZ v Kapušanoch“

 

v požiarnom športe družstiev mužov (žien) na futbalovom ihrisku TJ Kapušany.

 

Program:

10:00 – Svätá omša v kostole v Kapušanoch

11:30 – Presun v sprievode od Kostola na Ihrisko

12.30 – Prezentácia a inštruktáž veliteľov HD

12.45 – Slávnostný nástup a príhovor starostu obce

13.00 – Začiatok súťaže

 

Súťažná disciplína

1. požiarny útok s vodou na sklápacie terče (dva pokusy) bude vykonaný podľa starého alebo nového Súťažného poriadku DPO SR. O výsledku rozhodne lepší čas v oboch pokusoch. Vykonanie požiarneho útoku zo strojmi PS-12 .

 

2. Štafeta družstva - vykonanie disciplíny len v pracovnej alebo zásahovej obuvi.

Vykonávajú 6 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru. Po odštartovaní prvý člen vybavený prúdnicou

C, naskrutkuje sací kôš na savicu, ďalej prekoná bariéru, potom prekážky preskoč – podlez – preskoč a dobehne na štartovaciu čiaru, kde odovzdá prúdnicu, druhému členovi. Ten uchopí hadicu C, od rozdeľovača vytvorí prvý prúd, hadicu pretiahne pod maketu koľajnice, napojenú prúdnicu odpojí, prekoná bariéru , potom prekážky preskoč – podlez – preskoč a dobehne na štartovaciu čiaru, kde odovzdá prúdnicu. Tretí člen postupuje ako druhý , od rozdeľovača vytvorí druhý prúd. Štvrtý člen pokračuje ako tretý a od rozdeľovača vytvorí tretí prúd. Piaty člen, premiestni pripravené vreca s pieskom na vyznačené miesto a pokračuje cez bariéru potom prekážky preskoč – podlez – preskoč a dobehne na štartovaciu čiaru, kde odovzdá prúdnicu. Šiesty člen, premiestni pripravený hasiaci pristroj na vyznačenú značku a pokračuje cez bariéru potom prekážky preskoč – podlez – preskoč a dobehne na štartovaciu čiaru

ženské družstvá – z vriec prenášajú iba jedno, bariéru obchádzajú.

 Potrebné náradie: 3 ks hadica C, prúdnica C, savica a kôš, prilby

 

Hodnotenie- čas meraný od štartu po splnenie disciplíny posledným šiestym členom + trestné body za nezapojenie alebo chybné zapojenie hadice, prúdnice, strata prúdnice, prilby, spadnutie hasiaceho pristroja, nenaskrutkovanie sacieho koša, nepretiahnutie hadice pod koľajnice, neprekonanie bariéry a prekážok, chybné odovzdanie prúdnice za kazdu jednu chybu... 5 sek.,

Prichystané bude náradie : rozdeľovač ,prechod z „B“ na „C“, hasiaci pristroj, vrecia s pieskom

 

Štartovné 13,- € zaplatíte pri prezentácii ( strava 10x ).

Prihlásiť sa možete do 24.mája 2013 na tel.: 0905 513 276 p. Jakša , predseda DHZ

( čim skôr tým lepšie ) alebo mailom.: dhz.kapusany@azet.sk

Na stiahnutie: Poharovká 2013

Posledna rozlúčka
Deprecated: Function split() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 114
11.09.2012
Deprecated: Function split() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 127
18:22

13.9.2012 o 16:00 hodine 
sme sa rozlučily s členom DHZ Kapušany 
v dome smútku v Kapušanoch

Milanom Juhom

ktorí nás opustil vo veku nedožitých 77 rokov 


Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím malú spomienku.

 

Milan odpočívaj v pokoji

Na stiahnutie: Posledna rozlúčka

Posledna rozlúčka
Deprecated: Function split() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 114
24.05.2012
Deprecated: Function split() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 127
15:41

V sobotu dňa 26.5.2012 o 12:00 hodine sme sa rozlučily s členom DHZ Kapušany v dome smútku v Kapušanoch

Marekom Kmecom

ktorí nás predčasne opustil vo veku nedožitých 39 rokov


Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím malú spomienku.

 

Marek odpočívaj v pokoji


Na stiahnutie: Posledna rozlúčka

Nočná Zlaté
Deprecated: Function split() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 114
22.03.2011
Deprecated: Function split() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 127
20:14

30. apríla 2011

so začiatkom o 15.00 hod.
Prezentácia: od 14.00- 15.00 hod.
Miesto: futbalové ihrisko v Zlatom, po zotmení stanovištia v Nižnom Tvarožci, Gaboltove,
Sveržove, Tarnove, Rokytove, Mokroluhu a v Zlatom
Účastníci: 6- členné súťažné družstvá DHZ alebo OR HaZZ s vlastnou technikou PS-12 a náradím a s mobilným motorovým vozidlom /DV-12 Avia, Škoda 1203, nákladné motorové vozidlo, a osobné motorové vozidlo s prívesným vozíkom, IVECO atď./
Výstroj: pracovná rovnošata, pevná pracovná alebo zásahová (kožená) obuv, prilba, opasok

služobný alebo bojový, rukavice, svetlo na prilbu alebo ručné svetlo, 1 reflexná vesta
pre označenie veliteľa družstva

Štartovné: 20 €

Strava a občerstvenie: zabezpečujú organizátori, strava 2x, občerstvenie v priebehu celej súťaže, strava pre 8 členov

Prihlášky: do 20. apríla 2011 zaslať prihlášku OcÚ Zlaté, 086 01 Rokytov, fax: 054/4883942,
alebo záväzne nahlásiť OcÚ Zlaté, č.t. 054/472 45 07 alebo p. Hirčákovi, č.t. 054/472 23 20, 0905 299 488, e-mail:


hircak.jan@centrum.sk

, pri prihlasovaní nahlásiť stravu (rezeň alebo guláš), Chovanec Patrik: 0903 313 334

Hodnotenie: celkové hodnotenie tvorí súčet dosiahnutých bodov /časov a trestných bodov/ z jednotlivých súťažných disciplín.
Za neplnenie alebo nesplnenie súťažnej disciplíny sa HD udelí za danú disciplínu dvojnásobok najvyššieho poradového čísla.

Doporučená literatúra: Čo má vedieť veliteľ DHZ I.

Upozornenie: V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia je zakázané členom súťažných HD pred súťažou a v jej priebehu požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v disciplínach a v priebehu súťaže vykonávať dychové skúšky.

Rozhodcovia sú povinní umožniť veliteľovi družstva nahľadnutie nameraných časov. Súťažiaci budú označení náramkom. Časový limit na prípravu náradia na základňu 5 minút. Za porušenie poradia disciplín diskvalifikácia. Pri vykonávaní disciplín hadice stočené do kotúča.

Plnenie súťažných disciplín:

1.  

Skúšobné testy : /ihrisko Zlaté/

Vykonávajú všetci 6 členovia HD. 5 členov vykoná písomné testy z oblasti ochrany pred požiarmi, vodič test z predpisov o prevádzke motorových vozidiel.

Hodnotenie- trestné body za každú nesprávnu odpoveď...............................................1 bodov

2.

Popoludňajšia štafeta : /ihrisko Zlaté/

Vykonanie disciplíny len v pracovnej alebo zásahovej obuve.

Vykonávajú 5 členovia HD, ktorí nastúpia na vežu. Po odštartovaní prvý člen vybavený prúdnicou

C sa skĺzne po tyči na zem, preskočí bariéru, naskrutkuje sací kôš na savicu, ďalej prekoná okno, preručkuje po vodorovnom rebríku a vystúpi po lanovom rebríku na vežu, kde odovzdá prúdnicu druhému členovi. Ten skĺzne po tyči, uchopí hadicu C, prekoná kladinu, od rozdeľovača vytvorí prvý prúd, hadicu pretiahne pod maketu koľajnice, napojenú prúdnicu odpojí, prekoná bariéru s oknom a pokračuje ako prvý člen. Tretí člen postupuje ako druhý , od rozdeľovača vytvorí druhý prúd. Štvrtý člen pokračuje ako druhý a tretí člen, od rozdeľovača vytvorí tretí prúd. Piaty člen skĺzne po tyči, premiestni pripravené koleso na vyznačené miesto a pokračuje cez bariéru s oknom, vodorovný rebrík a vystúpi po lanovom rebríku na vežu, kde ukončí štafetu. Pre ženské družstvá bude klasický rebrík.

Potrebné náradie: 3 ks hadica C, prúdnica C

Hodnotenie- čas meraný od štartu po zazvonenie posledným piatym členom /veliteľom/ + trestné body za nezapojenie alebo chybné zapojenie hadice, prúdnice, strata prúdnice, prilby, nenaskrutkovanie sacieho koša, nepretiahnutie hadice pod koľajnice, neprekonanie bariéry a prekážok, chybné odovzdanie prúdnice...........................................................................10 s

3.

 Ustrojenie : /ihrisko Zlaté/

Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí sa oblečú do spodného prádla, výstroj odložia do skriniek a ľahnú na lehátka. Po odštartovaní sa ustroja a na stúpia na označenú čiaru.

Hodnotenie- čas meraný od štartu po nastúpenie posledného člena na vyznačenú čiaru + trestné body za chybné ustrojenie alebo dodatočné ustrojenie na vyznačenej čiare.......................20 s

4.

 Požiarny útok do kopca: / Nižný Tvarožec/

Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí si na základňu pripravia striekačku a ostatné náradie a nastúpia na štartovaciu čiaru. Po odštartovaní vykonajú ľubovoľným spôsobom požiarny útok z prírodného vodného zdroja dvoma útočnými prúdmi. Na sací kôš pred ponorením do vody

pripevnia ventilové lanko. Potrebné náradie- prenosná motorová striekačka, 2 ks sacie hadice, sací kôš, 2 kusy hadice „B“, rozdeľovač, 4 ks hadice „C“, 2 ks prúdnice „C“, ventilové lanko Hodnotenie- čas meraný od štartu po zhodenie obidvoch terčov + trestné body za neuviazanie ventilového lanka, za pomoc druhého prúdu pri zhodení terča...........................................20 s

5.

 Prenos zraneného: /Nižný Tvarožec/ Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru. Jeden člen ako ranený ľahne na nosidlá. Po odštartovaní 4 členovia uchopia nosidlá a prekonajú vyznačenú trasu s prekážkami, veliteľ pomáha pri prekonávaní prekážok a pri navigácii.

Hodnotenie- čas nameraný os štartu po dobehnutie do cieľa + trestne body za neprekonanie

prekážok a za dotyk neseného so zemou...........................................................................20 s

6.

 Záchrana na vodnej ploche: /Gaboltov/ Vykonávajú 5 členovia, ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru. Po odštartovaní sa vystroja záchrannými vestami, nasadnú do člna a veslovaním sa dostanú k druhému brehu, odkiaľ zachránia zranenú osobu /naložia do člna pripravenú figurínu/, veslovaním sa dostanú naspäť, po vystúpení čln zabezpečia uviazaním a dobehnú / aj s figurínou/ do cieľa.

Hodnotenie- čas meraný od štartu po dobehnutie posledného člena do cieľa + trestné body za neuviazanie člna, za nesprávne vystrojenie záchrannými vestami .....................................20 s

7.

 Určovanie optických signálov, vecných prostriedkov a viazanie uzlov : /Gaboltov/ Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru. Po odštartovaní si postupne podľa poradia 1. člen vylosuje signál, ktorý ihneď prakticky predvedie a vráti sa na štartovaciu čiaru. To vykoná aj druhý člen. 3. člen vylosuje grafickú značku vecného prostriedku a položí ku vecnému prostriedku, to vykoná aj 4.člen. 5. člen vylosuje názov uzla, uzol uviaže a vráti sa, to vykoná aj 6.člen a vráti sa na štartovaciu čiaru.

Hodnotenie- čas nameraný od štartu až po dobehnutie posledného člena HD na štartovaciu čiaru + trestné body za každý nesprávny úkon..............................................................................20 s

8.

 Čerpanie vody pomocou ejektora : /Sveržov/  Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí si na základňu pripravia striekačku a ostatné náradie a nastúpia na štartovú čiaru. Po odštartovaní vytvoria prívodné vedenie z nádrže, /sací kôš vložia do nádrže až po zoskrutkovaní sacích hadíc, používajú vývevu/, na výtlačné hrdlo striekačky pripoja hadicu „B“, k nej pripoja ejektor a druhú hadicu „B“ s vyústením do nádrže. Ejektor zabezpečia ventilovým lankom a umiestnia do záchytu v potoku a čerpajú vodu do dosiahnutia vyznačenej hladiny na nádrži.

Potrebné náradie- prenosná striekačka, sacie hadice /podľa potreby/, sací kôš, 2 ks hadice „B“, stojatý ejektor

Hodnotenie- čas meraný od štartu po dosiahnutie vyznačenej hladiny na nádrži + trestné body za neuviazanie ventilového lanka .........................................................................................20 s

9.

 Vyslobodzovanie osoby z havarovaného vozidla a poskytovanie prvej pomoci: /Sveržov/ HD nastúpi na štartovaciu čiaru. Po vyštartovaní sa vystroja potrebnými technickými prostriedkami, ktoré budú pripravené na základni. Správne zabezpečia havarované vozidlo proti vzniku požiaru a pohybu. Vykonajú správne vyprostenie zranenej osoby, naloženie na nosídla, prenesenie na ošetrenie do hniezda zranených (ošetrovňa) a vykonanie správne ošetrenie zranení pod dohľadom zdravotnej služby. Časový limit súťažnej disciplíny 5 minút.

Hodnotenie- za každý zlý úkon............................................................................. 1trestný bod

10.

 Protipovodňové práce : /Tarnov/  Disciplínu vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru. Po odštartovaní sa postupne všetci členovia dobehnú ku kontajnerom s pieskom, kde naplnia 8 vriec pieskom a vytvoria protipovodňovú hrádzu na vyznačenom mieste. Po vytvorení hrádze na povel rozhodcu piesok vysypú naspäť do kontajnera a vrecia uložia na určené miesto, dobehnú do cieľa.

Hodnotenie- čas nameraný od štartu až po dobehnutie posledného člena HD na štartovaciu čiaru + trestné body za nepresunutie sa na vyznačené miesto, dotyk nohami so zemou, málo piesku vo vreciach, nedostatočná hrádza.................................................................za každý prípad 20 s

11.

 Vodorovné lano: / Tarnov/ Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru. Po odštartovaní prvý člen z nástupnej plošiny sa zachytí na vodorovné lano, pohybmi rúk a nôh sa presunie na vyznačené miesto, zoskočí a vráti sa na štartovaciu čiaru. Postupne to vykonajú všetci členovia.

Hodnotenie- čas nameraný od štartu po dobehnutie posledného člena na štartovaciu čiaru+ trestné body za nepresunutie sa na vyznačené miesto a dotyk nohami so zemou za každý prípad..20 s

12.

 Vypratanie horiacej garáže: /Rokytov/ Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru. Po vydaní povelu vpred z vyznačeného miesta po stanovenej trase presunú automobil, 200 l sud (plný) a acetylenovú fľašu na učené miesto.

Hodnotenie- čas nameraný od štartu po dobehnutie do cieľa + trestne body za nesplnenie úlohy, vybočenie alebo skracovanie trasy....................................................................................20 s

13.

 Nekonečný požiarny útok : /Rokytov/  Disciplínu vykonávajú všetci členovia súťažného družstva. Po príjazde družstvo si pripraví náradie na základňu a nastúpi na štartovú čiaru po povele „vpred“ vytvoria sacie vedenie z rieky Topľa na zdroj, od stroja pomocou hadíc „B“ a „C“ dopravne vedenie pozdĺž rieky Topľa, kde bude 200 l sud, ktorý musia naplniť vodou.

Potrebné náradie: prenosná motorová striekačka, 2 ks savice, sací kôš, ventilové lanko, záchytné lano, 10 hadíc a 1 prúdnica, prechod z „B“ na „C“ alebo rozdeľovač

Hodnotenie- čas nameraný od štartu až po naplnenie suda vodou po značku + trestné body za nenaviazanie lán................................................................................................................20 s

14.

 Požiarny útok od podzemného hydrantu (na sucho) : /Mokroluh/

Disciplínu vykonávajú všetci členovia súťažného družstva. Po príjazde uložia prenosnú striekačku a ostatné náradie na základňu a družstvo nastúpi na štartovnú čiaru. Po povele vpred sa vystroja náradím a vykonajú nasadenie hydrantového nadstavca na podzemný hydrant, nasadia hydrantový kľúč. Vytvoria sacie vedenie od hydrantu pomocou dvoch hadíc „B“ a zberača na prenosnú striekačku, ďalej dopravné vedenie pomocou dvoch hadíc „B“ a rozdeľovača a dva útočné prúdy. Ľavý prúd pomocou dvoch hadíc C a kompaktnej prúdnice. Pravý prúd pomocou hadice C, primiešavača, savičky, nádoby na penidlo, druhej hadice C a penotvornej prúdnice. Po vytvorení vedení súťažiaci nechajú vedenie rozložené na ploche a vrátia sa na štartovnú čiaru a vtedy bude zastavený čas.
Potrebné náradie- prenosná motorová striekačka, hydrantový nadstavec, hydrantový kľúč, 4 kusy hadice „B“, 4 kusy hadice „C“, 1 prúdnica, rozdeľovač, kľúč na polospojky (primiešavač, savička, penotvorná prúdnica, nádoba)

Hodnotenie- čas nameraný od povelu „vpred“ až po nastúpenie znovu na štartovnú čiaru + trestné body za nesprávnenasadenie hydrantového nadstavca, nenasunutie hydrantového kľúča, zlé spoje, nevloženie savičky do nádoby na penidlo

Každý prípad......................................................................................................................20 s

15.

 Štafeta jednotlivca /Mokroluh/ Vykonajú všetci 6 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru. Po odštartovaní postupne podľa poradia vykonajú prvý rozvinie hadicu C, napojí na rozdeľovač, napojí prúdnicu a obehne méty a vráti sa na štartovaciu čiaru. Druhý člen obehne métu, odpojí prúdnicu, zvinie hadicu a vráti sa s náradím na štartovaciu čiaru. Tretí a štvrtý člen vykonajú to isté s hadicou B a prúdnicou B. Piaty odnesie hasiaci prístroj na métu, vráti sa späť. Šiesty obehne métu a vráti hasiaci prístroj na základňu. Minimálna dĺžka hadíc 19 m.

Hodnotenie- čas meraný od štartu po dobehnutie šiesteho člena do cieľa+ trestné body za predčasné vybehnutie a za nesprávne zvinutie hadíc a za padnutie hasiaceho prístroja.............................................................................................................................20 s

16.

Zrýchlený presun: / Zlaté/ Vykonávajú 5 členovia HD, (vodič- strojník sa s vozidlom presunie na futbalové ihrisko Zlaté), ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru a vykonajú zrýchlený presun vyznačenou trasou s kontrolnými bodmi, načerpaním vody do suda, prírodnými a umelými prekážkami až do cieľa na futbalovom ihrisku v Zlatom. Pri čerpaní vody do suda zákaz hádzania s vedrami. Súťažiaci si musia vedrá podávať.

Hodnotenie- čas meraný od štartu po dobehnutie posledného člena HD+ trestné body za neprekonanie prekážky, za nepreukázanie dosiahnutia kontrolného bodu a za hádzanie vedrami.............................................................................................................................20 s

Na stiahnutie: Nočná Zlaté

PS 12
Deprecated: Function split() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 114
22.11.2010
Deprecated: Function split() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/setup.php on line 127
20:00

Oznám pre členov DHZ Kapušany

V ľavom menu Technika DHZ a OHZ nájdete Návrh PS 12 sú tam možné farebné kombinácie PS 12, týmto chcem požiadať každého z vás o spätne zaslatie,

ktorá z farebných kombinácií sa vám najviac pozdáva na dhz.kapusany@azet.sk

Na stiahnutie: PS 12Deprecated: Function session_unregister() is deprecated in /www/p/l/u19490/public_html/_sub/dhz-kapusany/administrator/hlasenia.php on line 10